Eva en de Kris

Een modern sprookje over Stille Kracht
Eva en de Kris is een muziektheatervoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar met muziek van Ernst Jansz.

Met veel herrie wordt in een stad een tunnel gebouwd. Eva, een stil meisje, woont in de straat van de tunnel. Ze kijkt vanuit haar raam naar de mannen met gele helmen die in de tunnel verdwijnen. ‘s Nachts kan Eva niet slapen. Ze hoort een fluisterstem. Op een dag is het stil. De bouw is gestopt, niets werkt meer. En niemand die het begrijpt. Dan roept de stem Eva opnieuw…

Djempol stuitte op een veel mysterieuzere oorzaak van de vaak stilliggende bouw van de Noord-Zuidmetrolijn in Amsterdam. Het resultaat is een multidisciplinair project met muziek en wayang(poppen)spel.

In deze voorstelling verbeelden we de aanwezigheid van het verleden en de verwevenheid van de Indische cultuur met Nederland. Dit verleden heeft een plaats verdiend, en als ze die niet krijgt, dan eist ze die op. Maar, merken nuchtere Nederlanders daar wel iets van?

 • Met: Martijn Apituley, Nel Lekatompessy en Renadi Santoso
 • Tekst: Henri Overduin
 • Compositie: Ernst Jansz
 • Concept/regie: Dominique Roskott
 • Dramaturgie: Anne van Delft
 • Toneelbeeld: Job Woudstra
 • Lichtontwerp en techniek: Niek de Wit
 • Wayang poppen: Wim Elzinga
 • Kostuums: Robina Wouters
 • Grafisch ontwerp: Melroy Bisel
 • Fotografie: Dinand van der Wal
 • Filmmateriaal: Bart Majoor
 • Zakelijke leiding: Joop van Bemmelen

Duur: ca 50 minuten
Speelplek: theater (in overleg evt. in buurthuis of op school)
Boekingsperiode: seizoenen 2009-2010 en 2010-2011
Educatie:
workshops spel en muziek voor de groepen 3-6. Eva en de Kris sluit aan bij diverse vensters van de Canon van Nederland (o.m. Indonesië en VOC).

Eva en de Kris werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het VSBFonds

Educatie Eva en de Kris

Bij de voorstelling Eva en de Kris biedt Theater Djempol een tweetal workshops aan. Deze worden gegeven door de spelers uit de voorstelling. We komen de klas in om persoonlijk met de kinderen aan de slag te gaan. Onze ervaring leert namelijk dat je de leerlingen zo het beste kan bereiken en motiveren. We weten zo zeker dat we onze kennis kunnen delen met ze. De spelers zien ze in de voorstelling terug, wat het extra spannend maakt.

Theaterworkshop De Kris
Een workshop van max 1 uur waarin we de kris in de klas laten zien en vertellen over zijn geschiedenis. Vaak is het een oud en gerespecteerd familiestuk. We praten erover met de leerlingen, hebben jullie thuis ook een voorwerp wat nog van je overgrootvader is geweest? Vervolgens gaan ze in groepjes hun verhalen verwerken in een korte presentatie.

Muziekworkshop het lied “Jou en mij”
Een workshop van max 1 uur waarin we met de klas op een speciale manier het lied Jou en mij van Ernst Jansz gaat instuderen. We gaan ritmes uitproberen, klappen, stampen en erbij bewegen! We leren hoe je samen zingt met verschillende partijen.

© Theater Djempol 2009 Alle auteursrechten voorbehouden.
Niets uit het educatiemateriaal van de voorstelling “Eva en de Kris” mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Theater Djempol. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.
Het is slechts toegestaan dit materiaal ter ondersteuning van de bijbehorende theatervoorstelling te vermenigvuldigen voor educatieve doeleinden op scholen of voor persoonlijk gebruik door theaterbezoekers. Het materiaal dient in zijn geheel, zonder aanpassingen en met behoud van de aanduiding van auteursrecht te worden vermenigvuldigd.
Vermenigvuldiging en distributie door derden is ten strengste verboden.

Leave a Comment

0