Over Djempol

Doel
Theater Djempol laat zich voor zijn jeugdtheatervoorstellingen inspireren door de Indische cultuur, een mix van eeuwenlange kruisbestuiving tussen Nederland en Indonesië. Ontstaan in wat eens de kolonie Nederlands-Indië was, is deze dubbelcultuur nog altijd in het huidige Nederland aanwezig.

Wij willen de Indische cultuur impulsen geven door nieuwe verhalen en vormen te ontwikkelen. Het Indisch cultureel erfgoed gebruiken we hierbij als artistiek uitgangspunt om te praten over het leven met twee culturen.
Zo willen wij het zelfbewustzijn van ons publiek, dat vaak bestaat uit kinderen die ook een dubbele achtergrond hebben, versterken. We laten zien dat verhalen overal je heen en heel dichtbij zijn. Je hoeft maar een steen op te lichten om verborgen schatten vol geschiedenis en cultuur te vinden. Wanneer je die verhalen kent, begrijp je de wereld om je heen beter. En daarmee leer je jouw wereld en jezelf beter kennen.

Een opgestoken duim
Djempol is het Indonesische woord voor duim. Als we de duim opsteken zeggen we: Helemaal te Djempol! Oftewel: helemaal top!
Theater Djempol is trots op de eigen Indische cultuur met alle verhalen. De opgestoken duim geven we aan alle kinderen mee: wees trots op jezelf en waar jij vandaan komt.

Thematiek
Voor onze voorstellingen halen wij inspiratie uit de verhalen die we om ons heen horen. Vooral leggen wij ons oor graag te luisteren bij onze Indische families. Ze worden verteld door oma’s en oude tantes, maar ook door vrienden en anderen van een jongere leeftijd.
Het zijn verhalen en sprookjes van voor het naar bed gaan gaan, griezelig, vaak spannend en vol levenswijsheden; prikkelend, vreemd en ook weer vertrouwd. Liedjes en muziek horen hier vanzelfsprekend bij.

Een terugkerend thema in onze stukken is het bestaan van twee werelden. De ene is de zichtbare wereld van alledag, terwijl de andere onzichtbaar lijkt. Sommigen zouden het een droomwereld noemen, een fantasie. In de Indische beleving is deze wereld even reëel en bestaat gewoon naast de zichtbare.
Krissen, wajangpoppen met krachten, de waringinboom vol geesten of zelfs een vergeten viool op zolder, ook in Nederland zijn er verhalen genoeg bekend. Die andere wereld is een diepere laag in onze voorstelling, die van het onderbewustzijn en de voorouders: een collectief geheugen waarin de hoofdpersoon kracht en levenswijsheid vindt.
Djempol verbeeldt zo in zijn voorstellingen de aanwezigheid van het verleden en de verwevenheid van de Indische cultuur met Nederland.

De muziek
Het verhaal is de basis van onze voorstellingen. We ontwikkelen ons hierin van puur vertellen — de verteller op de kruk en de muzikant erachter — naar theatraal en muzikaal vertellen. De muziek is de aandrijver van de handeling met een duidelijk vertellende rol.

Het verhaal wordt bij ons dan ook steevast voortgedreven door live muziek, waarvan de stijl per voorstelling verschilt. Het kan traditioneel Indonesische muziek zijn als gamelan of kecapi (soort citer van West-Java). We putten uit de Indische krontjongmuziek, die haar oorsprong vindt bij de Portugeze fado en waarin de ukelele en viool belangrijk zijn. En dan is er nog de IndoRock met de typische Indische accoordenschema”s en melodieën, en gewoon Westerse muziek.
De muziekinstrumenten en de muzikant(en), die allemaal meedoen met het vertellen van het verhaal, bepalen voor een groot deel het podiumbeeld.

Voor wie speelt Djempol
Theater Djempol richt zich primair op de doelgroep 6+ en specifiek het basisonderwijs, groepen 3 tot en met 6. Wij helpen hen de wereld om zich heen te ontdekken door onze verhalen. Wij stimuleren hen na te denken over wie zij zijn in die wereld en prikkelen hun fantasie, mede met speciaal ontwikkeld lesmateriaal.

De voorstellingen van Djempol doen het ook goed als familievoorstellingen. De oudere generaties — welke culturele achtergrond zij ook hebben — herkennen veel uit hun eigen dagelijks leven in de confrontatie van de oude Indische verhaalelementen met het leven in het Nederland van vandaag.

Waar speelt Djempol

Djempol speelt altijd wel ergens in de buurt. Onze laatste voorstelling HK$12 speelden we op de Tong Tong Fair.

Omdat we het nog steeds belangrijk vinden dat echt iedereen overal onze verhalen kan horen, komen we met onze voorstellingen ook naar scholen, buurthuizen en bibliotheken. We spelen dus zelfs in een klaslokaal.

0