Over Djempol

Theater Djempol
Djempol haalt haar inspiratie uit de Indische cultuur, een mix van eeuwenlange kruisbestuiving tussen Nederland en Indonesië. Ontstaan in wat eens de kolonie Nederlands-Indië was, is deze dubbelcultuur nog altijd in het huidige Nederland aanwezig.

Djempol zoekt verbinding door haar verhalen. Eén (persoonlijk) verhaal opent andere verhalen. Door nieuwe verhalen én vormen te ontwikkelen, willen we de Indische cultuur impulsen geven. Het Indisch cultureel erfgoed gebruiken we als artistiek uitgangspunt om te praten over het leven met meerdere culturen. We laten zien dat verhalen overal om je heen en heel dichtbij zijn. Je hoeft maar een steen op te lichten om verborgen schatten vol geschiedenis en cultuur te vinden. Wanneer je die verhalen kent, begrijp je de wereld om je heen beter. En daarmee leer je jouw wereld en jezelf beter kennen.

Djempol is Indonesisch voor duim. Als we de duim opsteken zeggen we: Helemaal te Djempol!
Djempol geeft zo aan haar publiek mee: wees trots op jezelf en waar je vandaan komt.

Inspiratie
Voor onze voorstellingen halen wij inspiratie uit de verhalen die we om ons heen horen. Zo leggen wij ons oor graag te luisteren bij onze familie: oma’s, oude tantes en nu ook vaders, vrienden en zelf mensen van nog jongere leeftijd. We vragen voordat we het niet meer kunnen horen.

Droomwereld
Een terugkerend thema bij Djempol is het bestaan van twee werelden. De ene is de zichtbare wereld van alledag, terwijl de andere onzichtbaar lijkt. Sommigen zouden het een droomwereld noemen, een fantasie. In de Indische beleving is deze wereld even reëel en bestaat gewoon naast de zichtbare.
Krissen, wajangpoppen met krachten, de waringinboom vol geesten of zelfs een vergeten viool op zolder, in Nederland zijn er verhalen genoeg bekend. Die andere wereld is een diepere laag in de voorstelling, die van het onderbewustzijn en de voorouders: een collectief geheugen waarin de hoofdpersoon kracht en levenswijsheid vindt. Djempol verbeeldt zo de aanwezigheid van het verleden en de verwevenheid van de Indische cultuur met Nederland.

0