Mijn hart is op twee plaatsen tegelijk

Vrouwenkoor Capricciosa is een Amersfoorts toonkunstkoor onder leiding van dirigent Hannie Slingerland. Capricciosa onderscheidt zich door hoge muzikale kwaliteit en door een zeer afwisselend en uitdagend repertoire. Mijn hart is op twee plaatsen tegelijk is een programma rond het thema Nederlands-Indië.

Op het programma staan – naast een nieuwe compositie, krontjong en filmliederen- intrigerende, zelden uitgevoerde werken, waaronder die van de in Soerabaja geboren componist en pianist Constant van de Wall (1871-1945). Hij neemt een prominente plek in op de lijst van Indische componisten, vanwege zijn unieke Europees- Javaanse composities. In zijn stukken hoor en zie je zijn innerlijke verwevenheid met het land waar hij opgroeide: de wayang, de pantun (vierregelige dichtvorm), Javaanse dans, gamelan, krontjong en de islam.

Een unieke kans als het koor Theater Djempol bij het project vraagt. Bij twee liederen van deze componist, Chante Brahme en Légende Arabe, ontwerpen Dominique en Wouter een wayangspel met live 3D landschappen. De beelden en objecten passen naadloos in de klanken van van de Wall. In een logische interactie, als bij een dans, vermengen zang en piaono-spel met de bewegingen op het scherm.

  • Dominique Roskott : objecten/poppen en wayangspel
  • Wouter de Smit : ontwerp en uitvoering live 3d-animatie

Leave a Comment

0